Sábado 25, Marzo 2023
Henrique Alvarellos, presidente da Asociación Galega de Editoras, que vén de facer o seu 40 aniversario repasa a situación da edición en Galicia facendo fincapé nos retos que ten por diante. Por unha banda, a internacionalización do libro galego; pola outra animar ás galegas e aos galegos a optar polo libro no noso idioma. [Unha entrevista de Francisco Cortez-Lobão]  
Nas argumentacións dos que, aparte de seguir producindo milleiros e milleiros de vítimas e ter detrás aos lobbies da industria da guerra e da reconstrución do devastado, teñen por obxectivo sine qua non emparedar definitivamente a Rusia, aniña un serio obstáculo intelectual e moral para calquera posible acordo de paz. [Un artigo de Luís Álvarez Pousa]

[CINEMA] O triángulo da tristura

Os termos nos que aparentemente está formulada esta película poden parecer maximalistas e radicais, pero a súa esencia non ten nada diso. Existe unha sátira dunha serie de colectivos, como os inmensamente ricos, os oligarcas rusos, os traficantes de armas, os modelos de pasarela... Existe tamén sátira de técnicas socialmente rampantes, coma o fomento da productividade. Pero non confundamos!, a sátira de Östlund podería dirixirse a calquera outro grupo. [Un artigo de Xan D. García Rodríguez]

Ten futuro a lingua galega?

Na última Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas do Instituto Nacional de Estadística (INE) conclúese que os que falan sempre ou con frecuencia en castelán en Galicia superan por primeira vez aos que fan uso exclusivo ou preferente do galego. E, fronte ao silencio co que adoita tratarse o devalo social da lingua galega, neste caso o dato tivo repercusión nos medios, mesmo nos que na súa práctica habitual non mostran ningún interese por este idioma.

PIB no 2022: Os primeiros somos os últimos?

Agora que Eurostat vén de avanzar os datos da evolución do PIB nunha segunda onda (o pasado 14/02/23), xa podemos pór nomes (país) e apelidos (resultado global) dentro da Unión Europea. Para iso ordenamos de menor a maior a situación a finais do pasado ano 2022 se partimos todos do nivel 100 en 2019 (pre-pandemia). [Un artigo de Albino Prada]

Bangladesh. Febreiro, mes do amor pola lingua

As primeiras raiolas do día espreguízanse co espertar dun dos lugares máis densamente poboados do mundo, Bangladesh. O ruído bole e só se achega un tímido silencio coa escuridade da noite pecha. O resto do día, as rúas semellan unha manifestación na que converxen camiñantes e mercadores con vehículos de todo tipo. Por baixo das pisadas de rodas e pernas, agroman traxectos trazados hai séculos, mais varados no silencio bulicioso do asfalto. [Por Moncho Iglesias]

Reválida de liderados

O popular Alfonso Rueda e o socialista Valentín G. Formoso tentarán revalidar os seus lideratos nas eleccións de maio. Poranllo difícil o escaso aporte do primeiro na Xunta e á bicefalia que poidera ter que afrontar o segundo tras o arquivo da última causa que pesaba sobre o exsecretario xeral Besteiro. As boas espectativas electorais favorecen, en cambio, a estabilidade da nacionalista Ana Pontón á fronte do BNG. [Un artigo de Manuel M. Barreiro]   

Desmemorias, perdas, dor, esquecemento

Unha técnica narrativa que poderíamos definir como alternativa á tradicional, xunto coa aparición aparición dalgún personaxe que non ten fácil encaixe no tempo e no espazo, ata o punto de nos formular dúbidas sobre a súa identidade, fan de A vida sen ti un filme de moi difícil interpretación, comprensión e entendemento. [Un artigo de Xan Daniel García]

[Entrevista] Daniel Innerarity, filósofo e ensaísta

Catedrático de Filosofía política e investigador na universidade do País Vasco, e titular da Cátedra Intelixencia Artificial e Democracia no Instituto Europeo de Florencia, Daniel Innenarity (Bilbo,1959) é tamén un dos pensadores máis prestixiosos (a revista Le Nouvel Observateur incluiuno hai anos entre os 25 de máis renome internacional), tendo recibido premios como o Nacional de Investigación Menéndez Pidal na área de Humanidades do último ano.

Babylon, o Hollywood dos 20

Babylon é unha película cuxa materia encaixa no xénero “cine sobre cine”; máis en concreto, este filme versa verbo da historia do cinema “made in California” e, específicamente, sobre os momentos de transo e tránsito entre o cinema mudo e o cinema sonoro (un intre que mudou esencialmente a realidade da Séptimo Arte). [Un artigo de Xan Daniel García Rodríguez].

Aquel Ourense de cine

Botabamos de menos na cultura galega, tan de letras e tan popular ao mesmo tempo, un baño de realismo máxico, para facer posible que na Galicia das vindeiras décadas cohabitasen o home ilustrado e o homo videns. E pensamos: por que non un cine galego?  Por que non unha televisión galega? [Un artigo de Luís Álvarez Pousa]

O PIB no ano 2022: ¿sacando peito?

Os datos ofrecidos por Eurostat o 31 de xaneiro de 2023 do crecemento da Unión Europea en 2022, postos en comparación cos datos previos coñecidos de 2021 e 2020, ofrecen unha visión realista da situación na que nos atopamos na recuperación post-covid en termos de PIB. [Un artigo de Albino Prada]

Séguenos nas redes

Opinión

O ensino-orquestra II

A lexión de expertos, neurodidactas, coaches e gurús da educación en xeral, ofrecen solucións máxicas. Falan dunha escola na que os problemas se sortean con vídeos de youtuber e xogos de rol, non con esforzo e orzamentos. [Un artigo de Xurxo Borrazás]

Soas

O feito de continuar na vida cando moitos sucumbiron dá testemuño dunha enorme solidez. Esa tamén é unha imaxe posible da última vellez: seres extraordinarios, seres limítrofes co abismo que, desprovistos de identidade e de intereses, habitan cara adentro, na pureza do presente. [Un artigo de Rexina Vega]

O ensino-orquestra

Non teño outra autoridade que a de levar 35 anos como profesor, abondo para afirmar que este é un dos poucos artigos nos que vou falar do que sei. Coñézoo a fondo e podo opinar sobre a derrota (fracaso e deriva) que está a operar no ensino, cambios e tendencias xa seica sen volta atrás. Isto é así tanto no ámbito universitario coma no pre-universitario, do que nos imos ocupar. [Un artigo de Xurxo Borrazás]

Días de intemperie

Cada día concluso azacotaba sen remedio a miña conturbada impaciencia. Mais, a piques de cumprirse o mes dende que lle enviara aquel delicioso obsequio, recibín como a auga de maio a telefonada do meu tío Lisardo. Necesitaba escoitalo para darlle sosego ás porfionas inquedanzas que, mentres tanto, bulían e rebulían nos andeis das miñas ansiosas cavilacións. [Un relato de Xosé Antón Jardón]

Que tropa, que tempos…, que ventos!

No conto Los vientos –unha mistura de ensaio, ficción e acto de contrición– o premio Nobel de Literatura de 2010, Mario Vargas Llosa, esmérase ao tope tratando de explicarnos as convulsas mudanzas destes tempos tan liviáns, de encefalograma plano e talmente desaclimatados. O autor ilústranos sobre a chegada dunha nova era que, malia avanzar e mellorar inmensamente en moitos aspectos, noutros catapúltanos aos comezos do cuaternario. [Un relato de Xosé Antón Jardón]

A postanimalidade ou a redefinición do suxeito

A chegada da guerra cultural da extrema dereita supón poñer a lingua no foco, convertela, de feito, nun albo prioritario. O cambio da lei de violencia de xénero polo da máis neutra Violencia intrafamiliar na comunidade de Castela e León, a eliminación dos termos “ecofeminismo” ou “ecodependencia” nos programas de estudo da ESO na comunidade de Madrid son indicios deste cambio de rumbo que comeza a fraguar. [Un artigo de Rexina Vega]