Quen somos

Quen Somos?

ATLÁNTICA DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN DE GALICIA, S.A.

Nun acto celebrado no Instituto Galego da Información o 11 de xaneiro de 1997, cento cincuenta persoas converxeron na creación dunha sociedade coa pretensión declarada de crearen medios de comunicación que deran pé a un xornalismo de calidade. Unha iniciativa liderada por un colectivo de cidadáns que é representativo da diversidade de tendencias e sensibilidades que lle veñen poñendo rostro á Galicia máis comprometida. Por que nese momento? En primeiro lugar, por razóns que nos collen ao paso e que non podemos desaproveitar. Fronte á mundialización que se impón pola vía tecnolóxica, rexorde en todas partes un movemento orixinal de desafío, ou de subversión, que os expertos deron en definir como a revancha das culturas. En segundo lugar, por razóns internas: imos como cidadáns galegos a contratempo de case todo, e nunca foi tan necesario abrir tódalas cancelas para reforzar, sen exclusións, a nosa identidade colectiva, entendida non como algo definido, senón como algo que se vai definindo na historia. TEMPOS NOVOS, revista mensual de información e opinión para o debate, marcou o punto de saída.

Consello de administración

Presidenta: Ana Fernández Puentes
Conselleiro delegado: Luis Álvarez Pousa
Secretario: Fernando de Paz Villasenín
Vocais: Xavier Vence Deza, Xulio Ríos Paredes, Eduardo Alonso Rodríguez.

Medios de Comunicación

TEMPOS NOVOS, revista mensual creada en 1997.
TEMPOS DIXITAL, medio na rede desde 2024.

Dirección e Coordinación Xeral

Director: Luís Álvarez Pousa
Coordinación Xeral: Francisco Cortez-Lobâo

Coordinación de Áreas

O equipo de Redacción está conformado polos coordinadores de área, que á súa vez contan con colaboradores e colaboradoras que cubren os distintos ámbitos temáticos de cada área.

Economía e medioambiente: Manoel Barbeitos e Gonzalo Rodríguez
Política, Comunicación e Medios: Carlos Montenegro e Xulio Ríos
Xénero, feminismos, novas masculinidades, LGTBI (Identidades): Anna R. Figueiredo
Activismo social (Redes): Ruth Sousa
Cultura(s) e Pensamento: Paco Cortez e Miguel Vázquez Freire

Outras publicacións

A TRABE DE OURO, revista galega de pensamento crítico, desde 2017.

Director: Xosé Luís Méndez Ferrín
Secretaría de redacción: Rosa López Fernández e Francisco Fernández Rei
Consello de redacción: Miguel A. Seixas, Francisco Sampedro, Antón Figueroa, Marcial Gondar, Xavier Vence, Manuel Outeiriño, Xosé Antón L. Dobao, Xosé Manuel Salgado

Xerencia

Fernando de Paz Villasenín