Sumario TEMPOS NOVOS Nº324 | MAI. 24

| Sin categoría

CARTA DE AXUSTE /  A axenda do `punto e aparte´ – Luís Álvarez Pousa
E DIGO EU… – Daniel Álvarez
LUZ DE GAS / A MULLER ENFERMA – Rexina Vega
A VELAS VIR / OS DO NON – Xurxo Borrazás

EN DESTAQUE / INFORME
AS AMEAZAS NA REDE E A RESPOSTA CONTROLADORA DOS ESTADOS – Virxilio Rodríguez
RECOÑECEMENTO FACIAL AUTOMÁTICO PARA USOS POLICIAIS – Patricia Faraldo

AS CLAVES / ELECCIÓNS NA UE
CARA A UN ESTADO EUROPEO? – Antonio-Carlos Pereira Menaut
DEMASIADOS DESAFÍOS GLOBAIS PARA A UE? – Mariano Aguirre
[Dispoñible 09/05/24] DESNORTADOS / DOS ESTADOS UNIDOS DE 1787 Á UNIÓN EUROPEA DE 2024 – Albino Prada
POLÍTICA / A PANTASMA DE ETA NON ASUSTA EN EUSKADI – Justo Beramendi
GALICIA / OUTRO FEIJÓO É POSIBLE – Manuel M. Barreiro
POLÉMICA / O PROXECTO DE ALTRI SOBRE O CAUDAL DO ULLA: IMPRECISIÓNS, INCERTEZAS
E MOITAS PREOCUPACIÓNS – Ana Fernández
NA DEFENSA DO CORAZÓN DE GALICIA – Marta Gontá
HUMOR GRÁFICO / Pepe Carreiro
ENTREVISTA / RAMÓN VILLARES, HISTORIADOR, AUTOR DE “REPENSAR EUROPA”– Francisco Cortez-Lobão

TODO É PEIXE
OLLO PÚBLICO / DESPRAZAMENTO PERPETUO – Moncho Fuentes / Camilo Franco
REPORTAXE / MARITA CARMONA: LIBRO DAS HORAS – Anna R. Figueiredo
NATUREZA INSÓLITA / CARBALLEIRAS – Roxelio P. Moreira

LUCES LARGAS
ARGUMENTA / CADA DÍA SOMOS MÁIS! – Paula Sanmartín
DO PRELO / ROMPENDO MOLDES NO DEBATE INDUSTRIAL EN GALICIA– Albino Prada

CULTURA / ESPECIAL LETRAS GALEGAS
[Dispoñible 10/05/24] COLOQUIO / LUÍSA VILLALTA: UNHA VOZ ETERNA PARA UN TEMPO CONCRETOFrancisco Cortez-Lobão
A POESÍA DE LUÍSA VILLALTA / A EMOCIÓN CRÍTICA – Xosé María Álvarez Cáccamo
[Dispoñible 09/05/24] TEXTO INÉDITO / A ESCENA INVISÍBEL – Luísa Villalta
CRÍTICA CULTURAL / MÚSICA [Dispoñible 12/05/24] , ESCENA [Dispoñible 11/05/24] , SERIES [Dispoñible 13/05/24]
CARA B / DESTA AUGA NON BEBEREI – Anna R. Figueiredo / Diego Seixo