[¿Galicia funciona?] As empresas exportadoras

Segundo os datos do Ministerio de Comercio (Datacomex), Galicia ten unha cota ou peso no total das exportacións españolas fóra de España moi alto: un 7,6% en 2022. Unha porcentaxe que supera o noso peso no PIB, que se sitúa algo por riba do 5 %.

Fonte: elaboración propia con datos do Ministerio de Comercio. [Ampliar gráfico]

Claro que ese resultado excepcional débese á presenza de dúas empresas xigantes: Inditex-Zara e Stellantis-Citroën. Cando avaliamos o noso desempeño exportador en función do número de empresas que exportan a situación cambia radicalmente. Con un 4,5% do total en 2022 estamos xa moi por baixo daquela porcentaxe, e tamén por baixo do PIB. Aqueles dous xigantes xeran un efecto óptico pois a súa enorme achega exportadora deixa na sombra que no resto do tecido empresarial a actividade exportadora é insuficiente. Non só un efecto óptico, senón que nos fan excesivamente dependentes de dúas manufacturas (confección e autos) e da súa conxuntura nos mercados globais.

E o máis grave é que no que levamos de século XXI non se albisca ningún dato de que esteamos na senda de diminuír aquela fenda. Pois en máis de vinte anos non fomos quen de superar o 4,6 % do ano 2000. Vinte anos perdidos. O reto sería acadar o 5,2 % do total de exportadoras españolas. O que nos obrigaría a pasar de 8.500 empresas exportadoras galegas en 2022 a case 10.000. Unha fenda que xa se leva mantendo demasiado tempo sen que as políticas -e os recursos- despregados semellen ter éxito.