O xornalismo, ameazado polas presións políticas

No Informe anual que para este 2024 vén de elaborar e facer público Reporteiros Sen Fronteiras (RSF), imponse unha constatación: a liberdade de prensa está ameazada polos mesmos que deberían ser os seus garantes, as autoridades políticas. No maior ano electoral da historia, o planeta asiste á presión crecente dos actores políticos sobre os medios de comunicación e os xornalistas, en detrimento da independencia, a calidade da información e o pluralismo.

Este ano caracterízase pola ausencia manifesta de vontade política da comunidade internacional para aplicar os principios de protección dos xornalistas, especialmente a resolución 2222 do Consello de Seguridade da ONU. A guerra en Gaza supuxo un número sen precedentes de ataques contra xornalistas e medios desde outubro de 2023: máis de 100 reporteiros palestinos foron asasinados polo exército israelí, dos cales polo menos 22 atopábanse no exercicio das súas funcións. Nesta Clasificación 2024 de RSF, Palestina (157ou), ocupada e baixo as bombas israelís, transfórmase nun dos dez peores países do mundo en termos de seguridade para os xornalistas.

España non se salva do deterioro global do xornalismo pola presión política, pero resiste nese escenario mundial tan desalentador.

A polarización e a desconfianza nos medios faise notar no indicador sociocultural de España, tradicionalmente sólido, que perde case catro puntos respecto ao ano pasado, denotando o desapego, cando non a hostilidade, que afecta a parte da cidadanía respecto ao xornalismo.

O Informe reprodúcese na súa totalidade no Observatorio de Medios, na Área Privada para subscritores.