Economía: falamos de puntos e á parte?

Economía: falamos de puntos e á parte?

De xeito esquemático -e sobre todo visual- vou a ocuparme moi brevemente dalgúns asuntos que considero centrais para, na miña opinión, concretar algúns dos puntos e á parte que o Presidente do Goberno prometera pór enriba da mesa despois de pasar uns días considerando...