A vida como debuxo ou como borrancho

A vida como debuxo ou como borrancho

Dous dos fundamentos da arte poética de Xosé María Álvarez Cáccamo, e constato que se refiren exclusivamente á súa poesía escrita, radican en dous artificios gozosos e convertidos en hábitos para satisfacción do lectorado. O primeiro ten que ver coa percepción sonora...