O tren da melancolía

O tren da melancolía

Por veces escribir é como ceibar un papaventos ao aer da memoria e deixar que este ascenda ata o ceo das lembranzas. Logo, segundo sopren os ventos, o relato pode rubir galgando ao épico nordesío ou abaixar lene ao vendaval de veludo. Todo pende en que pende,...