Sumario Tempos Novos Nº318 | Nov. 23

Sumario Tempos Novos Nº318 | Nov. 23

CARTA DE AXUSTE / INVISIBILIZADOS – Luís Álvarez Pousa (ler este artigo) E DIGO EU… – Daniel Álvarez A VELAS VIR / A DOBRE VIDA DO PP EN MATRIX E EN SHOCK – Xurxo Borrazás (ler este artigo) EN DESTAQUE / HOLOCAUSTO TELEVISADO GAZA: REGRESO AO...