[Galicia funciona?] Os maiores

[Galicia funciona?] Os maiores

Este mes de febreiro, a Asociación Estatal de Directores e Xerentes en Servizos Sociais de España fixo público un informe sobre a cobertura dos servizos aos maiores no ano 2022. Como queira que boa parte dos medios de desinformación galegos non se ocuparon deste...