A realidade e o estigma da pobreza

A realidade e o estigma da pobreza

Vivimos nunha sociedade do estado do benestar social influídos por políticas neoliberais, dentro dun capitalismo fóra de control, que xeran altos índices de desigualdade, pobreza e políticas reaccionarias.  A poboación diana sobre a que desexamos reflexionar: aquela...