Todos expectantes

Todos expectantes

Dende a noite do 23 de xullo estaba claro que a cidadanía deixara ao Congreso embarazado de mellizos e que no mellor dos casos só podía sobrevivir un, e no peor, ningún. Examinado o primeiro feto durante máis dun mes, o 29 de setembro cumpriuse con el o fatal augurio...