Pensar a escola do futuro

Pensar a escola do futuro

Desde a aparición das obras senlleiras de Marshall McLuhan (A Galaxia Gutenberg; 1962; Understanding Media: The Extension of Man, 1963), numerosos libros aparecidos posteriormente, e inspirados por elas, reproduciron vellas imaxes de escolas do pasado que comparaban...