Polo ben dos imperios

Polo ben dos imperios

Na política exterior dos Estados Unidos e, xa que logo, na do seu brazo armado a OTAN, nunca os dereitos humanos foron unha prioridade. Sempre primaron os intereses imperialistas (zonas de influencia, comercio de armas, materias primas e finanzas… Josep Fontana:...