O tren da melancolía

O tren da melancolía

Por veces escribir é como ceibar un papaventos ao aer da memoria e deixar que este ascenda ata o ceo das lembranzas. Logo, segundo sopren os ventos, o relato pode rubir galgando ao épico nordesío ou abaixar lene ao vendaval de veludo. Todo pende en que pende,...
O humor delirante de Álex Alonso

O humor delirante de Álex Alonso

A última década ten sido ben feraz para o escritor e tradutor vigués Álex Alonso. Alá polo 2011 estreábase con Xénero imperfecto, un texto co que gañara o Certame de Relatos Matilde Bares. Xa antes recibira unha mención no Certame Manuel Murguía de Narracións Breves...
Loaira volve visitarnos 

Loaira volve visitarnos 

Anxo Rei Ballesteros (1952-2008) foi un torbeliño e un lóstrego na tradición literaria contemporánea. Torbeliño porque axuntou todo o que herdara a súa xeración, que é tamén a miña, e volveu darlle asentamento, ubicación, en correspondencia cos novos tempos. Lóstrego...