Minería sostible

Minería sostible

Non sei se se teñen fixado que dende o ano pasado para aquí cada vez é máis frecuente atopar en diversos medios a expresión “minería sostible”. O diario El Español dedicáballe unha (publi?) reportaxe en abril do ano pasado nunha sección denominada “Enclave...