Doce escritoras sen piedade

Doce escritoras sen piedade

Nunha feira do libro de Coruña coñecín unha autora estupendísima que daquela traballaba como lectora para a editorial Seix-Barral. Díxome: en Seix-Barral len todo o que lles chega. Non se arriscan a que, por non ler algo, vaian perder de publicar o próximo Delibes....