Desigualdade e singularidade

Desigualdade e singularidade

Esta foi unha semana triste para a cultura galega e tamén para esta revista. A inesperada morte de Justo Beramendi priva a Galicia dun intelectual de altura; ao ao galeguismo, do seu irrepetíbel cronista; e, a todas as persoas que liamos as súas columnas de análise,...