Asegúrate de que o pos na película

Asegúrate de que o pos na película

A carreira de Todd Haynes, un dos cineastas estadounidenses máis importantes das últimas tres décadas, está conformada por tres grandes bloques, tendencias ou obsesións. Por unha banda, temos o seu achegamento ao cinema como experimento, xa sexa dende as marxes...