Desnortados, provincianos e novos ricos

Desnortados, provincianos e novos ricos

A recente inauguración da liña de Alta Velocidade ferroviaria entre Madrid e Oviedo é unha excelente ocasión para reflexionar sobre o deseño destas infraestruturas en xeral e no caso de Galicia en particular. Toda a rede ferroviaria pivota en Madrid. É centrípeta e...