Suxeitos despezados

Suxeitos despezados

Para un observador desapaixonado e imparcial, o decorrer das case cinco décadas de democracia mostra que as estruturas que configuran a identidade dos suxeitos non logran cristalizar nunha forma de convivencia íntegra e satisfactoria. As identidades persoais están en...