A cuestión da verdade

De feito, o libro ábrese coa afirmación de que o pragmatismo “está hoxe no centro da discusión de multitude de problemas filosóficos” e que a súa influencia, especialmente na variante jamesiana, é visible nas correntes analíticas, posmodernistas e naquelas que “tenden...