E digo eu… en novembro

E digo eu… en novembro

Oriente  O conflicto do Oriente Próximo é irresoluble. É imposible acadar unha solución. Penso que nin tan sequera é doado acadar un amaño que permita unha convivencia imperfecta. Hai múltiples razóns históricas e políticas para concluir isto, pero hai, por riba de...