O paradoxo de Parrondo e a pandemia

O paradoxo de Parrondo e a pandemia

Levaba pouco tempo como profesor de Física e Química cando un alumno me sorprendeu con esta pregunta: ‘entre tantas leis e teorías científicas que estudamos, por que non hai ningún nome de aquí?’. Máis alá da cuestión nominal, hai razóns históricas ben coñecidas que...