De iberismos e nacionalismos

De iberismos e nacionalismos

Do iberismo semellaba terse escrito todo. Ducias de monografías e artigos, escritos políticos e reflexións intelectuais abordaron a “cuestión ibérica” dende diversas perspectivas, temáticas e xeográficas. Porén, a maioría deses achegamentos pecaba quer de asimetría...