O estraño fenómeno da escravitude

O estraño fenómeno da escravitude

A cultura común referente a escravitude no noso pais é moi deficiente e habería que preguntarse por que. De palabras de uso común como aforrar, pringao, bozal ou cimarrón soemos ignorar a súa relación con esta cuestión, e tamén en canto a influencia que tivo na...