Aprendices de Malinche

Aprendices de Malinche

A eólica mariña é un novo asalto aos recursos galegos, con unha agravante, que ten un alto custo ambiental, económico e de postos de traballo. O potencial eólico da costa galega é o maior da península, e desde Madrid decidiron onde, como e quen ía sacar rendemento...

Contra os muiños de vento

Hai poucos anos, no caladoiro cantábrico déronse varios casos de arremetidas entre pesqueiros realizando os seus labores de pesca. A miña esposa lembro que me interpelou cunha frase moi elocuente: “co grande que é o mar, como poden chocar dous barcos…”....
Os muiños que ameazan o litoral

Os muiños que ameazan o litoral

Tamén hai proxectos para implantar estes artefactos no litoral galego. O perigo que comportan para eses fráxiles ecosistemas é enorme. Lémbrese que son ecosistemas que teñen vocación de servizo para a pesca, o marisqueo, os cultivos mariños, o turismo e outras...