Aprendices de Malinche

Aprendices de Malinche

A eólica mariña é un novo asalto aos recursos galegos, con unha agravante, que ten un alto custo ambiental, económico e de postos de traballo. O potencial eólico da costa galega é o maior da península, e desde Madrid decidiron onde, como e quen ía sacar rendemento...