Cineclubismo e cinema galego en Ourense

Cineclubismo e cinema galego en Ourense

Nunha recente, loable, exposición chamada ‘Ourense no tempo’ que tivo lugar nos espazos de AFundación, celebrábase a identidade cultural da cidade das Burgas. Nesta recompilación de recordos exemplares botouse moito de menos un apartado dedicado exclusivamente ao...
Desfacendo mitos peregrinos

Desfacendo mitos peregrinos

A colección Contamos a nosa historia, que dirixe o catedrático de Historia Moderna da USC Isidro Dubert e edita Edicións Xerais de Galicia, vén facendo un loable esforzo de divulgación do noso pasado que combina o máximo rigor, encargando cada obra a especialistas de...
De iberismos e nacionalismos

De iberismos e nacionalismos

Do iberismo semellaba terse escrito todo. Ducias de monografías e artigos, escritos políticos e reflexións intelectuais abordaron a “cuestión ibérica” dende diversas perspectivas, temáticas e xeográficas. Porén, a maioría deses achegamentos pecaba quer de asimetría...

A cuestión da verdade

De feito, o libro ábrese coa afirmación de que o pragmatismo “está hoxe no centro da discusión de multitude de problemas filosóficos” e que a súa influencia, especialmente na variante jamesiana, é visible nas correntes analíticas, posmodernistas e naquelas que “tenden...