Galicia minguante: o emprego

Galicia minguante: o emprego

Cos últimos datos presentados polo Instituto Galego de Estatística na súa web (consultada o día 3 de maio de 2024), e que aquí pasamos a comentar brevemente, a evolución do crecemento do emprego en Galicia respecto do que sucede no conxunto de España está a ser sen...