Existe, Galicia!

Existe, Galicia!

É a tarde do sábado 17 de febreiro de 2024, ese limbo no que as posibilidades se barallan nun bombo imaxinario cheo de grilandas luminosas. “E se desta fose… comezamos dicíndonos ao comezo da campaña, así, coa boca pequena, polo calado, caladiño; conforme pasaron os...