Cara onde vai a Unión Europea?

Cara onde vai a Unión Europea?

As eleccións ao Parlamento europeo celebraranse nunha conxuntura na que parece estar bastante claro que os organismos dirixentes europeos (Consello Europeo, Comisión Europea, Banco Central Europeo) non saben moi ben como pilotar unha UE que se move como un polo sen...