A cociña de Pepe Barro

A cociña de Pepe Barro

En Galicia, unha serie de profesionais pioneiros capitanearon nos anos setenta e oitenta o labor no deseño comezado por Castelao, Camilo Díaz Baliño, Luis Seoane ou Isaac Díaz Pardo, para proxectar unha nova imaxe de Galicia acorde co momento de euforia institucional....