Débedas públicas: mellor lonxe dos mercados

Débedas públicas: mellor lonxe dos mercados

O Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) aprobado en plena saída da crise do ano 2008 ten como fin explícito que o Estado preste as Comunidades Autónomas diñeiro para que estas non teñan que acudir aos mercados financeiros privados. Pois ou terían moitas dificultades para...