Pandemia, ciencia e sociedade

Pandemia, ciencia e sociedade

Nun libro titulado ‘Ciencia, Tecnología y Sociedad’, de Marta González e outros autores, recóllese unha anécdota do s. XVIII sobre ciencia e política. Sabido é que Benjamin Franklin inventou o pararraios. Durante a guerra de independencia das colonias norteamericanas...