O paradoxo de Parrondo e a pandemia

O paradoxo de Parrondo e a pandemia

Levaba pouco tempo como profesor de Física e Química cando un alumno me sorprendeu con esta pregunta: ‘entre tantas leis e teorías científicas que estudamos, por que non hai ningún nome de aquí?’. Máis alá da cuestión nominal, hai razóns históricas ben coñecidas que...
Pandemia, ciencia e sociedade

Pandemia, ciencia e sociedade

Nun libro titulado ‘Ciencia, Tecnología y Sociedad’, de Marta González e outros autores, recóllese unha anécdota do s. XVIII sobre ciencia e política. Sabido é que Benjamin Franklin inventou o pararraios. Durante a guerra de independencia das colonias norteamericanas...