Plásticos

Plásticos

  Temos que situar a recente chegada de pellets á costa nun contexto máis amplo. A contaminación por plástico é, de feito, unha preocupación crecente na UE. A vertedura de plásticos e  microplásticos é algo continuo na cadea de produción, transformación,...
Economía fósil: o caso dos pellets

Economía fósil: o caso dos pellets

  O vertido accidental dun contedor con un milleiro de sacos de pellets plásticos nas costas atlánticas da península ibérica é unha penosa ocasión para por en primeiro plano algo fundamental e esquecido: que o uso enerxético dos hidrocarburos é unha ameaza...