A medida do noso corazón

A medida do noso corazón

Cando hai agora case corenta anos se publicou por vez primeira Lugo blues de Claudio Rodríguez Fer trouxo á poesía galega unha axada de vento fresco que moito prestou. Na nosa casa conservamos, ben coidadiño, un exemplar daquela primeira edición imprentada polo...