O neoliberalismo radical en Chile

O neoliberalismo radical en Chile

As próximas eleccións europeas poden ser un bo termómetro para avaliar o avance do que eu chamo neoliberalismo radical (que no reino de España tan ben se concreta na suma social que representan PP e Vox) neste vello continente. Confeso que non son nada optimista á...