Un arrebato cinematográfico

Un arrebato cinematográfico

A historia do cine adoitamos entendela coma o proceso seguido desde que irrompe a finais do século XIX ata a actualidade, no que vai mudando o seu xeito de emprego: do cine primitivo ao cine clásico, e deste ao cine moderno; do cine mudo ao cine sonoro, a cor, o...
A medida do noso corazón

A medida do noso corazón

Cando hai agora case corenta anos se publicou por vez primeira Lugo blues de Claudio Rodríguez Fer trouxo á poesía galega unha axada de vento fresco que moito prestou. Na nosa casa conservamos, ben coidadiño, un exemplar daquela primeira edición imprentada polo...