En defensa de que agricultura?

En defensa de que agricultura?

Andan estes días centos de grandes tractores polas estradas europeas manifestando o seu descontento coa situación do mundo agrario e gandeiro. Atrapados nun círculo vicioso entre os crecentes prezos que teñen que pagar polo que precisan para producir (gasóleos,...