Sábado 19, Outubro 2019

Subscríbete a Tempos Novos

A independencia e a calidade teñen un prezo: o da túa subscrición

Con ela dispoñerás das claves que che permitirán interpretar e coñecer o mundo que te rodea, e farás posible que sigamos dando, mes a mes, o que outros medios ocultan.

Subscribirse é o mellor xeito de dispoñer puntualmente de TEMPOS NOVOS, directamente na túa casa, e aforrando o 18% sobre o prezo de venda. E é tamén a mellor fórmula para asegurar a súa supervivencia.

59 €, ese é o prezo da calidade e da independencia.

 E se te subscribes antes do 31 de maio, os dous primeiros meses son gratis* *CONDICIÓNS DA OFERTA: Válido para novas altas de subscricións con pagamento por medio de domiciliación bancaria e recibidas antes do 31 de maio de 2019 usando o formulario disponible en TEMPOS DIXITAL. O prezo da subscrición é de 59 € e inclúe o envío de 14 números en lugar dos 12 habituais que corresponden á subscrición anual. O primeiro recibo pasarase a cobro despois do envío dos dous primeiros números. Para subscricións con forma de pagamento diferente a domiciliación bancaria a oferta aplicable será a vixente no boletín que aparece publicado na edición de TEMPOS NOVOS do mes en que se reciba a solicitude de subscrición.