Martes 27, Setembro 2022

Formulario de subscrición

 

*CONDICIÓNS DA SUBSCRICIÓN: Prezos válidos até decembro de 2022. Renovacións posteriores polo prezo vixente no momento da súa tramitación. Tarifa para subscricións internacionais: TEMPOS NOVOS, 90 € / A TRABE DE OURO, 50 €.  Inclúe 4% de IVE.