A ESPECTACULAR MALETA DE FEIJÓO (cont.) Galicia: Suspenso absoluto en protección social

por Albino Prada

Como continuación do informe presentado en Tempos Dixital recentemente sobre a situación da protección social en Galicia no contexto de España no ano 2020, traio hoxe aquí a actualización para o ano 2021 segundo a mesma fonte.  Como o lector pode achegarse aos informes completos neste enlace, abonda con que recollamos un par de titulares máis que preocupantes.

1º: GALICIA TEN UN SUSPENSO ABSOLUTO EN PROTECCIÓN SOCIAL: No conxunto de 15 indicadores relativos a distintos aspectos da protección social, Galicia acada un 4,4 sobre 10, mentres o conxunto de España acada un aprobado xusto (5,1) e Castela-León un notable (8,4).

CUALIFICACIÓN DA PROTECCIÓN SOCIAL 2021 (fonte ver aquí)

2º: GALICIA ENTRE 2008-2021 NON FIXO MAIS QUE EMPEORAR A SÚA CUALIFICACIÓN: entre o ano 2020 e o 2021 Galicia foi a Comunidade Autónoma que máis empeorou en España a súa protección social. Pois mentres o conxunto de España mellora un 10%, Galicia empeorou un 36%.

Fonte: consultar aquí

Sobran os comentarios sobre a colleita que deixa o presidente Alberto Núñez Feijoo en Galicia no que atinxe á protección social.

P.D. Convén deixar aquí constancia da listaxe completa de indicadores manexados para esta cualificación:

 1. Persoas beneficiarias con prestación efectiva menos persoas con resolución de PIA aínda sen recibir prestación sobre o total da poboación potencialmente dependente.
 2. Solicitudes sobre o total da poboación potencialmente dependente.
 3. Porcentaxe de persoas que non obteñen grao sobre o total de dictaminadas.
 4. Persoas con dereito recoñecido pendentes de atención (LIMBO).
 5. Equilibrio servizos/prestacións económicas.
 6. Integración efectiva na rede de servizos sociais básicos.
 7. Taxa de variación interanual de persoas atendidas sobre as persoas beneficiarias con prestación efectiva.
 1. Gasto público en dependencia por poboación potencialmente dependente.
 2. Taxa de variación interanual (incremento ou pérdida) de expedientes Grao III nos últimos 12 meses.
 3. Porcentaxe de persoxas solicitantes pendentes de resolución de grao máis solicitudes non gravadas sobre o total de solicitudes.
 1. Sistemas de información en tempo real e modelo de seguimento sistematizado.
 2. Emprego xerado polo Sistema de Dependencia nas CC.AA.
 3. Ratio de prestacións por persoa beneficiaria nas CC.AA.
 4. Ratio de servicios proximidade/prestacións económicas. Servizos proximidade: axuda a domicilio, centro de día, teleasistencia e asistencia persoal.
 1. Tempo medio de PIA.

Para saber máis sobre “A maleta de Feijoo”:
· A GALICIA TRIUNFAL DE FEIJÓO – Tempos Dixital
· https://temposdixital.gal/economia/galicia-2000-2019-xeracion-social-e-ambiental-perdida/
· [RADIOGRAFÍA ECONÓMICA] GALICIA, PEOR QUE HAI DEZ ANOS – Tempos Dixital