Sociedade

Pisos turísticos: unha nova burbulla?

Pisos turísticos: unha nova burbulla?

No auxe do alugueiro a curto prazo (pisos turísticos), están tendo unha intervención decisiva as plataformas online. Así estamos vendo como medra a oferta de vivendas privadas de uso turístico que se comercializan a través destas plataformas dixitais, xa que permiten unha moi alta rendibilidade ao reducir grandemente os custos. Unha expansión que ten como contrapartida tanto a “xentrificación” e a conseguinte desnaturalización dos espazos urbanos, que están experimentado unha crecente perda de calidade do hábitat, como un encarecemento dos prezos de adquisición ou de alugueiro de vivenda a longo prazo que veñen provocados pola a caída da oferta e que nalgunhas cidades galegas poden chegar ao 40%. Unha expansión dos pisos turísticos que ten lugar nun marcado inmobiliario onde a escaseza de vivenda en propiedade ou en alugueiro a prezos accesibles é unha constante derivada da ausencia de alternativas habitacionais. Unha situación que se viu agravada polos constantes desafiuzamentos (entre 10 e 12.000 anuais) que teñen lugar logo do estoupido das burbullas inmobiliaria e crediticia.

Recoñecemento facial automático para usos policiais: fiable e neutral?

logo-tempos-exclusivo Recoñecemento facial automático para usos policiais: fiable e neutral?

Algúns dos teóricos avances en seguridade en internet poden bater de fronte con dereitos establecidos. Aquela pertinente pregunta sobre quen vixía os vixiantes cobra unha nova dimensión cando o vixiante nin sequera é unha mente humana. Os algoritmos de recoñecemento facial actúan cun claro nesgo de confirmación que converte en sospeitosos a determinados grupos humanos identificados como delincuentes por natureza co perigoso aval da aséptica máquina.

Este contido é exclusivo para subscritores
Seguir lendo
Indignante

Indignante

Nos últimos meses vimos asistindo a un desfile obsceno de directivos de grandes bancos e oligopolios de diferentes sectores presumindo de boa xestión e grandes beneficios. Porén, as autoridades da Eurozona continúan aplicando políticas que afectan negativamente aos colectivos máis vulnerables.

Políticas de igualdade: o reparto das lentellas 

logo-tempos-exclusivo Políticas de igualdade: o reparto das lentellas 

O currículo da educación pública recolle a atención especializada, pero non se dota aos centros educativos de recursos materiais e humanos para facelo. Promóvense iniciativas de integración temperá na idade, pero non se arroupan as iniciativas laborais que apostan pola integración. As políticas de igualdade seguen sufrindo o desleixo da Xunta de Galicia.

Este contido é exclusivo para subscritores
Seguir lendo
Lawfare: sen motivos para hiperventilar 

Lawfare: sen motivos para hiperventilar 

As declaracións da ministra Teresa Ribera sobre as actuacións do xuíz García Castellón puxéronlle altavoz ao que soto voce ninguén oculta a respecto da suposta intencionalidade política coa que desenvolve o seu traballo profesional cando, en plena discusión sobre a lei de amnistía, propulsou unha moi alambicada acusación de terrorismo contra Puigdemont. David Soto, profesor de Dereito Procesual na UDC, aporta as claves para entendermos a transcendencia do lawfare en democracia. 

Este contido é exclusivo para subscritores
Seguir lendo
O valor dos servizos dos ecosistemas

O valor dos servizos dos ecosistemas

Son moitas as achegas dos ecosistemas ao noso benestar que non se poden substituír con tecnoloxía ou que son directamente insubstituíbles. O valor dos servizos dos ecosistemas (SE) adoita estar ausente nas decisións sobre a explotación de recursos naturais e usos do solo, e nas accións que os comprometen. Isto é debido, en parte, ao descoñecemento do valor destas achegas e ás dificultades para incluír ese valor na xestión do territorio. [Un artigo de Carmela García González]