Martes 6, Xuño 2023
HomeOutrosTRABE DE OURO Nº 112

TRABE DE OURO Nº 112

SUMARIO D´A TRABE DE OURO 112

Setembro|Outubro|Novembro|Decembro 2019

 

EDITORIAL

CUESTIÓNS
A DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA NOS ESTADOS. O SEU RECOÑECEMENTO NOS TEXTOS CONSTITUCIONAIS. Carme Hermida Gulías
NIN ESTRATEXIA NIN SOCIALISMO. UNHA LECTURA ALTHUSSERIANA DE LACLAU.
Juan Domingo Sánchez Estop

ACOUTACIÓNS
ALGUÉN TEN QUE CALAR PARA QUE TODOS FALEN. TRABALLO, SÍNTOMA E DISCURSO NOS PRIMEIROS TEXTOS DE MARX. Wenceslao Galán
REDESCUBRIR PONDAL PARA O SÉCULO XXI: TRADICIÓN CLÁSICA E CREACIÓN POÉTICA N’OS EOAS. Xosé M. Vélez Latorre
O BRIGADISTA TAKEKAZU ASAKA. TRINTA ANOS DE ENTREGA Á PATRIA GALEGA E Á SÚA DIFUSIÓN NO XAPÓN. Francisco FernándezRei
ANTROPOCENO OU CAPITALOCENO? Manuel A. Fortes Torres
GARCÍA LORCA NA LEMBRANZA DE ANTONIO FRAGUAS, GARCÍA–SABELL E XAQUINA TRILLO. Xosé M. Salgado

TEXTOS
NAPALM E OUTROS POEMAS. Joan Brossa

PUBLICACIÓNS
XOSÉ FORTES, A RIENDA SUELTA. Marcial Gondar
DOUSCENTOS GRAMOS DE POEMAS DE MESTRE. Manuel Outeiriño