Domingo 1, Outubro 2023
HomeOutrosTEMPOS NOVOS Nº 276 MAIO 2020 ESPECIAL CARVALHO CALERO

TEMPOS NOVOS Nº 276 MAIO 2020 ESPECIAL CARVALHO CALERO

ESPECIAL RICARDO CARVALHO CALERO            

Acceda ao pdf interactivo
Clique na imaxe para acceder ao pdf

PDF DE ACCESO LIBRE COS ARTIGOS:

Ferrol nos fecit Xavier Alcalá
Testemuña fraternal Carmen Blanco
Os quince anos en Fingoi Siña Fernández Puentes
A lingua, en tensión Henrique Monteagudo | Valentim Fagim
O ensaio e o estudo da literatura Henrique Dacosta
Leituras de Scórpio Isaac Lourido | Mario Regueira
O dramaturgo Laura Tato Fontaíña
Reticencias… Pilar Pallarés
O profesor Víctor F. Freixanes

 

MONOGRÁFICO COVID-19                                            

As epidemias da pandemia
EFECTOS COLATERAIS

Contra o que se podería pensar, a desescalada diversifica o desasosego. A Covid- 19 mermou onda nós o seu efecto estatístico, pero mantén engangrenadas as articulacións que lle dan vida, consistencia comunitaria e movemento ao corpo social. Velaí a ameaza do caos. Coa banalización da verdade como activador da polarización política máis extrema. Coa sombra do autoritarismo oscurecendo ámbitos que son cruciais nos estados de dereito. E constatando, malia o que se nos dixera desde os centros de poder, que este coronavirus non entenderá de fronteiras e países, pero sí de clases sociais. Durante a coarentena, como quedou ao descoberto nas residencias de anciáns, e na desescalada, concitando epidemias colaterais que acabarán pagando de novo aqueles que na crise do 2008 resultaron ser os paganos das políticas austericidas. Porque esa e non outra será a paisaxe que, paradoxalmente, se anuncia como a “nova normalidade”. Son os cisnes negros aos que TN aludía de maneira xenérica no número de abril, e que agora describimos e analizamos nos artigos que conforman este monográfico.

Inclúe os artigos:

A POLÍTICA NA CACOFONÍA PANDÉMICA, por Justo Beramendi
APOTEOSE DA DESINFORMACIÓN, por Ignacio Ramonet
A VIVENCIA EMOCIONAL E A SAÚDE MENTAL, por Miguel Anxo García Álvarez
ALERTAS DEMOCRÁTICAS FRONTE AO AUTORITARISMO, por David Soto
O INCERTO LEGADO DUN COLAPSO ECONÓMICO, por Xosé Carlos Arias
UNHA MENSAXE DA NATUREZA, por Xosé Veiras García
DESINTEGRADOS: PANDEMIA E TELEDOCENCIA, por Eva Garea Traba
OS EFECTOS DA PANDEMIA, por Antón Baamonde
O CORONAVIRUS E A CULTURA, por Xavier Campos
A UNIÓN EUROPEA E O CORONAVIRUS, por Manoel Barbeitos
O MUNDO POST-PANDEMIA, por Xulio Ríos
[ENTREVISTA] PENSAR EN TEMPOS DE PANDEMIA. IGNACIO CASTRO, filósofo, por Miguel Vázquez Freire
[HUMOR GRÁFICO] GUAU, GUAU, por Xaquín Marín, Tokio, Lola e Pepe Carreiro

CRÓNICA VIAXEIRA                                                         

BANGLADESH: MÁRTIRES POLA LINGUA

Por Moncho Iglesias Míguez

Todo isto e máis no número de maio de TEMPOS NOVOS. Pide o teu exemplar aquí

Asegura a recepción de TEMPOS NOVOS no teu domicilio mes a mes. Subscríbete aquí.