Venres 22, Setembro 2023
HomeOutrosSUMARIO A TRABE DE OURO Nº 115

SUMARIO A TRABE DE OURO Nº 115

A TRABE DE OURO 115

Setembro|Outubro|Novembro|Decembro2020

EDITORIAL                                                          

CUESTIÓNS                                                         
· O PAPEL DE DON RICARDO CARVALHO CALERO NO PROCESO DE CODIFICACIÓN DA LINGUA GALEGA. Francisco Fernández Rei
· A HISTORIA DA LITERATURA DE CARBALLO CALERO. O SÉCULO XX. Anxo Angueira
· CELSO EMILIO FERREIRO E CARVALO CALERO: UNHA CONFRONTACIÓN ESTÉTICA A PRPOÓSITO DE CURROS ENRÍQUEZ. Antón Capelán

ACOUTACIÓNS                                                    
· MEMORIA DE ROSA. DEVOLVERLLE Á TERRA O QUE TROUXO O MAR. Xosé Antón Laxe Mantiñán
· FACERSE REVOLUCIONARIO: KASIMIR MALEVICH. Boris Groys
· DE AMORA E NON DE AMOR:UNHA ERRADA ATRIBUCIÓN A EDUARDO BLANCO AMOR. Miguel Anxo Seixas Seoane

TEXTOS                                                               
· CONFERENCIA INÉDITA DE ÁLVARO CUNQUEIRO DITA EN OURENSE O 13 DE XUÑO DE 1933. Miguel Anxo Seixas Seoane (edición)

PUBLICACIÓNS                                                  
· É TODO CONTO?: ESTÍMULO E PRETEXTO PARA DEVOLVERMOS O RECENDO A ROSAS. Sara Plaza


SOLICITE O SEU EXEMPLAR USANDO ESTE FORMULARIO