Luns 4, Decembro 2023
HomeOutrosSUMARIO A TRABE DE OURO Nº 111

SUMARIO A TRABE DE OURO Nº 111

SUMARIO D´A TRABE DE OURO 111

Nº 111 ·  Maio|Xuño|Xullo|Agosto 2019

Cuestións

O PROGRAMA ORIMAX: PROPOSTA DUNHA FERRAMENTA PARA A ANTROPOLOXÍA APLICADA, por Marcial Gondar Portasany.

MONDARIZ, OS DERRADEIROS ANOS OPR¡TIMISTAS NO CAMIÑO LONGO DE RAMÓN CABANILLAS, por Francisco Fernández Rei.

MANUEL BARROS: POETA EN GALEGO E CRÍTICO DO REXURDIMENTO, por Anxo Angueira.

 

Acoutacións

ENTRE A METAMORFOSE E O FETICHE:PROBLEMATIZANDO A LINGUA NA GALICIA ACTUAL, por Fernando Ramallo.

REPÚBLICA CONSTITUÍNTE, por Toni Negri.

VÍCTOR CAMPIO PEREIRA GONZÁLEZ, MESTRE, POETA E CONVERSADOR, por Xosé Antón Laxe Mantiñán.

 

Textos

A RECUPERAÇAO LITERÁRIA DO GALEGO, por M. Rodrigues Lapa.

 

Publiciacións

Á BEIRA DO SAR, por Anxo Angueira.

O PERIÓDICO O SIL E O SEU MONOGRÁFICO ENTROIDO EN GALICIA, por Francisco Fernández Rei
A RESISTENCIA DA AUGA DE XABIER CORDAL: A GOTA QUE DESBORDA A MENIÑA, por Sara Plaza.
MEMORIA PROLETARIA DE VIGO, por Xurxo Martínez González.
FOLLAS NOVAS. REVISTA DE ESTUDOS ROSALIANOS, 3, por Lydia Fontoira Suris.

Solicite o seu exemplar en Contacto