Luns 2, Outubro 2023
HomeOutrosINFORME GALICIA 2020

INFORME GALICIA 2020

SOLICITAR UN EXEMPLAR

SUMARIO INFORME GALICIA 2020

[LIMIAR]
O detonador, por Luís Álvarez Pousa

I. O DESAFÍO DE SOBREVIVIRMOS NUN
MUNDO ATEIGADO DE RISCOS

[CRISE GLOBAL]
· A pandemia e o sistema-mundo, por Ignacio Ramonet

 

 

[CAMBIO CLIMÁTICO]
· Galicia e o cambio climático, por Ramón Varela
· Retos de cara á Axenda 2030, por Rosa Regueiro
· Entrevista con Horacio Fazio, por Manoel Barbeitos Alcántara

[EMPODERAMENTO DE XÉNERO]
· Sobre a igualdade e a liberdade de xénero, por Carme Adán
· Activismo feminista: Isto non é unha moda pasaxeira, por Ana R. Figueiredo

[CAPITALISMO DIXITAL]
· De pantallas e robots: Os desafíos dixitais, por Xosé Carlos Arias

II. A PEGADA DA CRISE E DAS POLÍTICAS
NUNHA SOCIEDADE CONTAXIOSA

[O MUNDO DESDE NÓS]
· Os tirapuxas estruturais axitan a orde global, por Xulio Ríos

[UNIÓN EUROPEA]
· Unha Unión Europea nin harmoniosa nin equilibrada, por Manoel Barbeitos Alcántara
· O Brexit nun marco global crítico, por María do Carme García-Negro

[CRISE FINANCEIRA]
· O sistema financeiro e Galicia, por Anxo Cardín Toraño
· Entrevista con Juan Torres López, por Manoel Barbeitos Alcántara

[ENDEBEDAMENTO]
· Galicia non foi unha excepción no endebedamento, por Xoán A. Turnes Abelenda

[DESIGUALDADE SOCIAL]
· Desigualdade social en Galicia, por David Soto Oñate
· Pobreza e exclusión, por Xosé Cuns Traba

[ECONOMÍA PRODUTIVA]
· A industrialización galega e a trampa da vía do medio, por Gonzalo Rodríguez Rodríguez

· I+D+i en Galicia: a verdade non nos fixo libres, por Henrique Vázquez Vicente
· Entrevista con Isabel Vilalba Seivane, por Manoel Barbeitos Alcántara

[INSFRAESTRUTURAS VIARIAS]
· O papel das infraestruturas na morfoxénese espacial de Galicia: desposesión, colonización e depredación, por Xosé Constenla Vega
· Madrid, capital do pasado, por Enrique Sáez Ponte

III. DEMOCRACIA E DOUTRINA DO SHOCK NO TEMPO DA DIXITALIZACIÓN

[COMUNICACIÓN, CULTURA E DEMOCRACIA]
· Cambio dixital e democracia: máis sombras ca luces, por Ramón Zallo
· Entrevista con Ignacio Ramonet, por Luís Álvarez Pousa

SOLICITAR UN EXEMPLAR