Sábado 3, Xuño 2023
HomeOutrosA TRABE DE OURO 119

A TRABE DE OURO 119

A TRABE DE OURO 119

xaneiro| febreiro| marzo| abril 2022

EDITORIAL                                                          

CUESTIÓNS                                                         
· DANTE, GALICIA E DARÍO XOHÁN CABANA. Anxo Angueira
· INICIATIVA POLÍTICA DO EXILIO GALEGO EN MÉXICO. APOLOXÍA DE LUÍS SOTO (II). Xurxo Martínez González
· A REIVINDICACIÓN DO IDIOMA: CONTRIBUCIÓN DE ÁNXEL FOLE Ó PROCESO DE ELABORACIÓN DO GALEGO MODERNO E DA SÚA NORMALIZACIÓN. Carmen Ares Vázquez
· AS EDICIÓS DO CASTRO E O XÉNERO POÉTICO. Emilio Xosé Ínsua

ACOUTACIÓNS                                                    
· MÚSICA E REVOLUCIÓN. Rafael Rosdríguez Postigo
· CONTRA NEANDERTAL. O NACIONALISMO DE ESTADO (DE FÉLIX OVEJERO, POR EXEMPLO). Manuel Anxo Fortes
· A ORIXINAL APOSTA DE OLIMPIO ARCA POR UN TEATRO PEDAGÓXICO EN GALEGO. Euloxio Rodríguez Ruibal
· VOLVE O NACIONALCATOLICISMO? Lucio Martínez Pereda

TEXTOS                                                               
· NA GRAN BABILONIA E OUTROS POEMAS. Miguel Ángel Llauger

PUBLICACIÓNS                                                  
· UNHA MIRAXE SEN FILTRAR. José Manuel Dopazo Entenza
· REBOIRAS. O CAMIÑO DA REBELDÍA, DE XURXO MARTÍNEZ GONZÁLEZ E XOSÉ MANUEL PEREIRO. Emilio Xosé Ínsua

CRÓNICA                                                          
· PALABRAS NO PECHE DOS ACTOS DOS 50 ANOS DO ILG. Francisco Fernández Rei


SOLICITE O SEU EXEMPLAR USANDO ESTE FORMULARIO