Venres 22, Setembro 2023
HomeOutrosA TRABE DE OURO 114

A TRABE DE OURO 114

SOLICITAR UN EXEMPLAR

A TRABE DE OURO 114

Maio|Xuño|Xullo|Agosto 2020

EDITORIAL                                                          

CUESTIÓNS                                                         
· PERCORRIDO POLA PRESENZA DA DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA NOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE ÁFRICA, AMÉRICA, ASIA E O PACÍFICO. Carme Hermida Gulias
· A HISTORIA DA LITERATURA DE CARBALLO CALERO. O SÉCULO XIX. Anxo Angueira
· A DELACIÓN: MISERIA MORAL E CONTROL SOCIAL NO PRIMEIRO FRANQUISMO. Lucio Martínez Pereda

ACOUTACIÓNS                                                    
· PAÍSES CATALÁNS? Josep M. Lompart
· DE ARQUIVOS, MEMORIA E LITERATURA POLÍTICA: A RECUPERACIÓN DA NOVELA OS CORVOS, A FIGUEIRA E A FOUCE DE OURO DE XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN. Fernando Ramallo
· A UPG BAIXO SOSPEITA. CONTROL E VIXILANCIA DA BRIGADA POLÍTICO-SOCIAL. Francisco Xavier Redondo Abal

TEXTOS                                                               
· LOBISHOME E OUTROS POEMAS. Josep M. Lompart

PUBLICACIÓNS                                                  
· A VIDA E OS TRABALLOS DAS XENTES DO MAR, SEGUNDO CALO LOURIDO. Francisco Fernández Rei

CRÓNICA                                                            
· PRESENTACIÓN DA FÁBULA DAS AVES.
· STAFFAN MÖRLING, IN MEMORIAN. Antón Pais


SOLICITE O SEU EXEMPLAR USANDO ESTE FORMULARIO